Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacias de Sevilla (APROFASE)

Junta Directiva 

Presidente: D. Leopoldo González Sanz de Andino.

Vicepresidente: D. Luís Alonso Pérez Tinao.

Secretario: D ª Clara Siles Barrera.

Vicesecretario:
D. Jaime Álvarez Díaz.

Tesorero:
D. Javier Juárez Manzano.

Vocal 1:
D ª Socorro Rodríguez Rodríguez.

Vocal 2:
D ª Celestino Amo Fernández.

Vocal 3:
D. Cristina Montes Berriatua.

Asesor del Presidente:
D. Luis Manuel Alonso Ruiz.