Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacia Onubenses (APROFAO)

Junta Directiva 

PRESIDENTE: D. Francisco Bañez Pérez

VICEPRESIDENTE: D. Jaime Muñoz Méndez

SECRETARIO: D. Álvaro Marañón Mora

TESORERO: D. Julián Bustamante Ruiz

CONTADOR: D. Antonio Giménez Boceta

VOCAL 1: D. Javier Camacho Ramos

VOCAL 2: D. Manuel Carrasco Pérez

VOCAL 3: D. Francisco Rivera Villa