Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacias de Sevilla (APROFASE)

Junta Directiva 

Presidente: D. Leopoldo González Sanz de Andino

Vicepresidente: D. Luís Alonso Pérez Tinao

Secretario: D. Jaime Álvarez Díaz

Vicesecretaria: Dª Cristina Montes Berriatua

Tesorero: D. Javier Juárez Manzano.

Vocal 1: Dª Clara Siles Barrera

Vocal 2: D. Luis Manuel Alonso Ruiz

Vocal 3: Dª Mª Paz Monzón Moreno